Náš tím

Peter Janek

Horomil, horolezec a pútnik, ktorého cesta viedla na niekoľko rokov do kláštora. Je milovníkom tichých miest a peších putovaní. Svoj altruizmus si lieči aj v niekoľkých OZ a snaží sa vyznačiť svätojakubskú cestu na Slovensku. Rozhodol sa pomáhať aj ako life kouč špeciálnou formou doprevádzaného putovania. Jeho srdce si už dávno získala Veľká Fatra a krása, ktorú horská krajina ukrýva; proste taký vlk túlajúci sa horami hľadajúc a spoznávajúc boha.

+

Jožo Sklenár

Horomil a horolezec od končekov vlasov až po veľký palec na pravej nohe. Profesionálny lezecký inštruktor, ktorý vo vás dokáže vznietiť vášeň pre vertikálny pohyb. Zamiloval si hory, nechal v nich srdce a teraz sa tam musí stále vracať, aby neprestalo tĺcť. Nadšený pútnik, príležitostný bežec, horský nosič a stromolezec. V roku 2014 obišiel pešo na jeden záťah po hraniciach celé Slovensko a odvtedy sa mu už akosi nechce zaradiť naspäť do "systému".

+

Marek Loduha

horomil, horal a horolezec. Muž výborných kvalít a najlepší horský fotograf, ktorý pozná mnohé končiny Álp ako svoju vlastnú dlaň. Hory si zamiloval a ich krásu prináša ostatným prostredníctvom výnimočných fotografií. Jeho tvorbou sa čiastočne môžete pokochať tu. Rád vás vezme na výpravu, kde vám ukáže, ako si podobné zábery môžete odniesť sami.

+

brat Dominik, OP

dominikán, kňaz a botanik SAV. Niekoľko rokov už pôsobí ako novicmajster pri formácií nových rehoľníkov. Vzácny človek a priateľ, ktorého oslovila spiritualita stvorenstva.

+

brat Damián, OP

dominikán, kňaz a magister študentov rehole kazateľov. Ďalší horomil a horolezec. Vzácny človek, priateľ a duchovný sprievodca. Jeho parketou je tiež ekumenizmus a iné náboženstvá, zvlášť islam.

+

brat Kristián, OP

dominikán, kňaz a skvelý kazateľ. Ďalší výnimočný človek, priateľ a duchovný sprievodca. Ikonopisec. Jeho parketou je liturgia a dohľad nad ňou. 

+

brat Lukáš, OP

dominikán, kňaz a skvelý kazateľ. Ďalší výnimočný človek a priateľ, ktorého parketou je negatívna teológia. Jeden z prvých pútnikov do Compostely, keď sa táto cesta ešte len dostávala do slovenského povedomia.

+

brat Lukáš, OFMCap

kapucín, kňaz a horomil. Má rád jednoduchosť (veď zložil sľub chudoby). Ako člen františkánskej rodiny nás bude sprevádzať zvyčajne pri putovaní do Assisi.

+

a mnohí ďalší

K našim ďalším sprievodcom patria kňazi, rehoľníci a horolezeckí inštruktori, s ktorými spolupracujeme, ako aj ďalší naši vzácni priatelia, skúsení cestovatelia. Samozrejme každý z nich je horomil...

+