brat Lukáš, OFMCap

kapucín, kňaz a horomil. Má rád jednoduchosť (veď zložil sľub chudoby). Ako člen františkánskej rodiny nás bude sprevádzať zvyčajne pri putovaní do Assisi.