brat Damián, OP

dominikán, kňaz a magister študentov rehole kazateľov. Ďalší horomil a horolezec. Vzácny človek, priateľ a duchovný sprievodca. Jeho parketou je tiež ekumenizmus a iné náboženstvá, zvlášť islam.

Horomil a pútnik

+421 944 574523 pierrejanek@gmail.com