brat Damián, OP

dominikán, kňaz a magister študentov rehole kazateľov. Ďalší horomil a horolezec. Vzácny človek, priateľ a duchovný sprievodca. Jeho parketou je tiež ekumenizmus a iné náboženstvá, zvlášť islam.