brat Dominik, OP

dominikán, kňaz a botanik SAV. Niekoľko rokov už pôsobí ako novicmajster pri formácií nových rehoľníkov. Vzácny človek a priateľ, ktorého oslovila spiritualita stvorenstva.