brat Kristián, OP

dominikán, kňaz a skvelý kazateľ. Ďalší výnimočný človek, priateľ a duchovný sprievodca. Ikonopisec. Jeho parketou je liturgia a dohľad nad ňou.