brat Lukáš, OP

dominikán, kňaz a skvelý kazateľ. Ďalší výnimočný človek a priateľ, ktorého parketou je negatívna teológia. Jeden z prvých pútnikov do Compostely, keď sa táto cesta ešte len dostávala do slovenského povedomia.