Peter Janek

Horomil, horolezec a pútnik, ktorého cesta viedla na niekoľko rokov do kláštora. Je milovníkom tichých miest a peších putovaní. Svoj altruizmus si lieči aj v niekoľkých OZ a snaží sa vyznačiť svätojakubskú cestu na Slovensku. Rozhodol sa pomáhať aj ako life kouč špeciálnou formou doprevádzaného putovania. Jeho srdce si už dávno získala Veľká Fatra a krása, ktorú horská krajina ukrýva; proste taký vlk túlajúci sa horami hľadajúc a spoznávajúc boha.