Sprevádzané putovanie

Sprevádzané putovanie je forma kresťanského koučingu (osobného a duchovného rozvoja, sprevádzania). Je to netradičná a originálna forma koučingu, ktorej sa z nášho tímu venuje Peter.

Ponuku sprevádzaného putovania môžete využiť aj ak máte záujem o púť či horskú výpravu, ktorú ste na na našej stránke nenašli, ste skupinka, ktorá by potrebovala vlastný termín a pod.